Lid worden

HOE STEUNT U DE WIJKVERENIGING ???

Wordt lid !

Onze wijkvereniging werkt al jaren zonder enige vorm van subsidie. De inkomsten bestaan uitsluitend uit contributiegelden, baropbrengst en bijdragen van enige sponsors/adverteerders.

Het lidmaatschap c.q. de contributie bedraagt slechts € 10,00 per jaar. Voor dit bedrag kunt u en uw gezin c.q. huisgenoten meedoen aan alle activiteiten en evenementen die u aanspreken.
Daarnaast worden uw belangen behartigd als het gaat om het welzijn binnen onze wijk. Denk hierbij aan veiligheid, groenvoorziening etc., zaken waarover het bestuur van de vereniging overleg voert met gemeente en andere (overheids)instellingen.
Over al deze zaken proberen wij u zo goed mogelijk te informeren door middel van bulletins, flyers en niet te vergeten onze website.

Een belangrijk uitgangspunt van de wijkvereniging is dat deelname aan activiteiten en evenementen “betaalbaar” is en blijft. Met name de evenementen voor de kinderen en de jeugd binnen onze wijk zijn grotendeels gratis en worden betaald uit eerder genoemde inkomsten.

DE WIJKVERENIGING HEEFT UW STEUN NODIG
Bent u (nog) geen lid van de wijkvereniging en spreekt dit aan, meldt u dan aan als lid.

Dat kan via de volgende mail-link Lidmaatschap en geef uw naam en adres op.
De mail-link Wijzigingen/Opzeggingen Lidmaatschap kunt u natuurlijk ook gebruiken voor vragen over en/of het opzeggen en/of wijzigen van het lidmaatschap.

Download het lidmaatschaps document als .DOCX of als .PDF door op de link van de betreffende download te klikken.
Formulier-lidmaatschap.DOCX of Formulier-lidmaatschap.PDF