Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wetgeving betreffende privacybescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.

Deze wet is van toepassing op alle bedrijven, organisaties, instellingen, verenigingen, stichtingen, die werken met persoonsgegevens, en geeft ieder het recht op inzage in de gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en wie deze beheert/beheren.

Voor wat onze Wijkvereniging betreft, worden in onze ledenlijsten alleen naam, adres, woonplaats, (eventueel) telefoonnummer en – indien bekend – e-mailadres opgenomen.

Gegevens worden nooit aan anderen doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt voor informatie vanuit de Wijkvereniging en soms informatie van bijv. de Gemeente die voor onze leden van belang kan zijn (zoals laatst een uitnodiging voor de wijkwandeling met de wethouder en een aantal ambtenaren), maar dit gebeurt altijd via het bestuur.