Welkom op de site.
 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij heten u van harte welkom op de website van wijkvereniging "Nieuw Duivenvoorde". Onze wijkvereniging beschikt over een eigen gebouw, De Poort, Kastelenring 112, Leidschendam.

Beste leden,

Mist u in deze 'Coronatijd' ook de gezellige tekenclub, de schilderclub, het dansen en zingen, de kinderactiviteiten, de verschillende cursussen, het gezellige bridgen en klaverjassen, onze sportieve activiteiten ?

Ik in ieder geval en ik denk velen met mij.

Zodra we groen licht krijgen, kunnen we weer beginnen. De contactpersonen zijn er klaar voor, maar zoals het er nu naar uitziet, zal dat pas na 1 september zijn.

Ook de Algemene Ledenvergadering zal, als gevolg van de coronamaatregelen pas in het najaar kunnen plaatsvinden.

We zoeken nog DRINGEND bestuursleden !!!
Het huidige (interim) bestuur handelt de lopende zaken af tot maximaal 1 september, daarna is er in principe geen bestuur meer !?!
Een enkele belangstellende heeft zich al gemeld, maar er zijn meer bestuursleden nodig, w.o. een voorzitter, secretaris en penningmeester, vooral uit onze mooie wijk Nieuw Duivenvoorde.
Natuurlijk zullen het huidige interim-bestuur en andere leden u daarbij assisteren.

Komt u de vereniging helpen ?
Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan zodat tijdens de t.z.t te houden Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur kan worden gekozen.
Aanmelden kan via secretariswnd@gmail.com.

Het kan toch niet zo zijn dat we nu na 40 jaar onze wijkvereniging moeten opheffen i.p.v. het 40-jarig jubileum te vieren !!!

We hebben een prachtig wijkgebouw, dat de afgelopen jaren helemaal opgeknapt is.

Met vriendelijke groet,

Namens interim bestuur Wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde

Leny Rolvink
 


Ons gebouw is de afgelopen jaren grondig opgeknapt. Er zijn diverse isolerende voorzieningen aangebracht en het interieur is met behulp van vele vrijwilligers vernieuwd.

Gedurende de gehele week vinden er diverse activiteiten plaats die u onder het kopje "Activiteiten" kunt vinden. Als u op deze pagina op de blauwe tekst klikt ziet u in één opslag een overzicht hiervan met de dagdelen en tijdstippen. Deze worden alle georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd in een van deze activiteiten, neemt u dan even contact op met de betreffende contactpersoon, die u onder het kopje "Jaarboekje" kunt vinden. In dit Jaarboekje staan alle activiteiten uitvoering beschreven.

Naast de vaste activiteiten, worden er incidenteel evenementen of feestelijkheden georganiseerd, zoals een sinterklaasfeest voor de kleintjes en een nieuwjaarsreceptie.

Momenteel kent de wijkvereniging een klein bestuur, waardoor het niet mogelijk is meer evenementen voor bijv. de jeugd te organiseren. Mocht u ideeën hebben voor bepaalde activiteiten/evenementen, stuur een mail naar de Evenementencommissie via de link Events.
Wij kunnen uw activiteit faciliteren door bijv. het gebouw ter beschikking te stellen.

Het bestuur


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals wellicht bekend is, treedt per 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving betreffende privacybescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.

Deze wet is van toepassing op alle bedrijven, organisaties, instellingen, verenigingen, stichtingen, die werken met persoonsgegevens, en geeft ieder het recht op inzage in de gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en wie deze beheert/beheren.
Voor wat onze Wijkvereniging betreft, worden in onze ledenlijsten alleen naam, adres, woonplaats, (eventueel) telefoonnummer en - indien bekend - e-mailadres opgenomen.
Alleen secretaris en penningmeester beschikken over de ledenlijsten.
Gegevens worden nooit aan anderen doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt voor informatie vanuit de Wijkvereniging en soms informatie van bijv. de Gemeente die voor onze leden van belang kan zijn (zoals laatst een uitnodiging voor de wijkwandeling met de wethouder en een aantal ambtenaren), maar dit gebeurt altijd via het bestuur.


PAS OP !!!
Er zijn problemen met Windows machine's, wanneer op een mail-link wordt geklikt.
Er volgt een blauw scherm en er moet een account worden toegevoegd.
De machine kan het standaard mail-programma niet meer vinden, want de standaard voor mail is door Microsoft veranderd in Mail.
Het vroegere standaard Outlook-mailprogramma is kennelijk vervangen.
U kunt met knip/plak van https://www.seniorweb.nl/tip/tip-link-in-e-mail-en-of-webpagina-werkt-niet of klik hier kijken of U hier zolang een oplossing kunt vinden.

Wij doen onze best hier een oplossing voor te maken c.q. vinden.

Fouten en/of opmerkingen opsturen via mail via de link Webmaster s.v.p., of als dat niet lukt via de Vragen knop op de pagina links onderaan.