Over ons

Wij heten u van harte welkom op de website van wijkvereniging “Nieuw Duivenvoorde”. Onze wijkvereniging beschikt over een eigen gebouw, De Poort, Kastelenring 112, Leidschendam.

Beste leden,

Ter info,

De activiteiten in De Poort kunnen weer doorgang vinden.

Natuurlijk met in acht neming van de “Corona-regels” !!

We hebben een nieuw activiteit: DE VRIJDAGMIDDAGBORREL !!
Elke vrijdagmiddag zullen we van 16.00-18.00 uur open zijn voor iedereen die wil komen.

Gezellig even bijkletsen.

Ons gebouw is de afgelopen jaren grondig opgeknapt. Er zijn diverse isolerende voorzieningen aangebracht en het interieur is met behulp van vele vrijwilligers vernieuwd.Gedurende de gehele week vinden er diverse activiteiten plaats die u onder het kopje “Activiteiten” kunt vinden.

Als u op deze pagina op de blauwe tekst klikt ziet u in één opslag een overzicht hiervan met de dagdelen en tijdstippen. Deze worden alle georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd in een van deze activiteiten, neemt u dan even contact op met de betreffende contactpersoon, die u onder het kopje “Jaarboekje” kunt vinden. In dit Jaarboekje staan alle activiteiten uitvoering beschreven.Naast de vaste activiteiten, worden er incidenteel evenementen of feestelijkheden georganiseerd, zoals een sinterklaasfeest voor de kleintjes en een nieuwjaarsreceptie.

Momenteel kent de wijkvereniging een klein bestuur, waardoor het niet mogelijk is meer evenementen voor bijv. de jeugd te organiseren. Mocht u ideeën hebben voor bepaalde activiteiten/evenementen, stuur een mail naar de Evenementencommissie via de link Events.

Wij kunnen uw activiteit faciliteren door bijv. het gebouw ter beschikking te stellen.

Het bestuur