Commissies

BELANGENCOMMISSIE
In de Belangencommissie worden alle zaken geregeld tot voordeel van de gehele wijk en haar bewoners. Zaken welke de leefbaarheid in de wijk aangaan, zoals: bestrating – verlichting – overlast (in welke vorm dan ook), kunt u hier aandragen. Uw klacht(en) worden samen met u in de commissie besproken, en indien nodig aangekaart bij de betreffende instantie. Eigen initiatief juichen wij toe, wij zijn altijd bereid te bekijken of wij u kunnen ondersteunen. Info via een van de bestuursleden.

ACTIVITEITENCOMMISSIE / EVENEMENTENCOMMISSIE
In deze commissie worden alle zaken geregeld wat betreft de activiteiten en evenementen. Zowel de vaste, zoals workshops, klaverjassen, cursussen, bridge, enz., alsook de evenementen welke minder frequent voor komen, zoals kinder-jeugd festiviteiten, sport amusement en andere specials.
Contactpersonen voor deze commissie kunt U bereiken via de mail: Activiteiten.

FACILITEITENCOMMISSIE
In de Faciliteitencommissie worden zaken geregeld betreffende het wijkgebouw. Hieronder vallen o.a. schoonmaak, onderhoud, barinkoop, barbediening en agendabeheer (voor beschikbaarheid voor activiteiten en/of verhuur)

Agendabeheer kunt U bereiken via de mail: Agendabeheer
en Faciliteitenbeheer via de mail: Faciliteiten
en Verhuur via de mail: Verhuur

Het zal duidelijk zijn dat binnen de verschillende commissies meerdere vrijwilligers diverse taken verrichten. Denk daarbij aan redactie wijkblad, barinkopen, barbediening, onderhoud wijkgebouw, bezorgen wijkblad en flyers, ledenadministratie etc. etc.    

CONTACTADRESSEN COMMISSIES:

Activiteiten en Evenementencommissie: Activiteiten  Agendabeheer: Agendabeheer. Faciliteitencommissie: Faciliteiten Verhuur: Verhuur