Kunstgeschiedenis

Leidschendam: Najaar 2021 -Cursus Kunstgeschiedenis

Schilderkunst in de Gouden Eeuw

   

De schilderkunst in Haarlem tijdens het twaalfjarig bestand (1609-1621) is uitvoerig besproken in de voorgaande cursus.
Natuurlijk mogen in dit rijtje de steden Amsterdam, Middelburg en Utrecht Delft en Den Haag, Leeuwarden en Leiden niet ontbreken.

Amsterdam kent de opkomst van de historieschilderkunst, Middelburg de bloemschilderkunst en Utrecht staat nog steeds sterk onder invloed van Rome. Delft en Den Haag zijn de zetels van hof en overheid waar vooral de portretschilders van belang zijn geweest. Ook in Leeuwarden heeft de Friese tak van de Nassaus en de Friese adel een stimulerende invloed op de portretschilders van het noorden gehad. Leiden kende een langzame start, maar zou in deze periode op het gebied van de landschapschilderkunst zich snel ontwikkelen.

De Republiek der Verenigde Nederlanden in de periode 1625-1650 zou echter zijn grootste bloei kennen. In Haarlem zijn onder andere werkzaam Frans Hals, Adriaen Brouwer en de Van Ostades, Pieter Saenredam en Caesar van Everdingen. In Leiden schilderen (sommigen voor enkele jaren) Rembrandt, Lievens, Porcellis, Van Goyen en Gerrit Dou.

In Amsterdam ontmoeten we aan het begin van de jaren dertig Rembrandt en besteden we uiteraard aandacht aan zijn portretkunst en de invloed van Rembrandt in de jaren dertig en Rembrandts leerlingen in de jaren veertig van de zeventiende eeuw.

Om de schilderkunst in de zeventiende eeuw in zo’n breed mogelijk kader te plaatsen, wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de politieke, economische en sociale omstandigheden van de vaderlandse geschiedenis.

De data zijn maandag 27 september, 4, 11, 18, 25 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2021

Aanvang:   13.30-15.00 uur

Kosten:      80 €

Opgave bij mw. Tineke Musch

telefoon: 070 – 3277269

Emailadres: via de link Kunstgeschiedenis.

NB In "de Poort` zijn de Coronaregels zoals 1 1/2m afstand van toepassing.