Overzicht Activiteiten


Data, acties, fouten, aan- en/of opmerkingen opsturen via de mail via de link
secretaris s.v.p..

Bent u geïnteresseerd in een van onze activiteiten, mailt of belt u dan even met de betreffende contactpersoon, vermeld op de pagina van de Activiteiten op onze site www.nieuwduivenvoorde.nl. (De activiteiten kennen verschillende startdata)

“De Poort” is ook te reserveren en te huren op zaterdag en zondag voor leden van de vereniging.
U kunt een mailtje sturen via de link Events.