Parkeren bij het Snelfietspad


Beste wijkbewoners,

Op vrijdagmiddag 5 april 2019, hebben twee bestuursleden van wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde en enkele wijkbewoners samen met twee ambtenaren van de Gemeente, afdeling Stadsbeheer, de verkeerssituatie bij het Snelfietspad (Velostrada) langs de spoorbaan bekeken ter hoogte van de uitgangen Doornenburg en Wildenborch.

Een aantal wijkbewoners heeft in een eerder stadium contact opgenomen met de afdeling Stadsbeheer en het bestuur van de wijkvereniging over het parkeren bij deze uitgangen. Daarbij is ook de gevaarlijke slinger in het Snelfietspad bij de uitgang Wildenborch nrs.57-112 genoemd. Er worden regelmatig auto's en busjes buiten de aangegeven parkeerplaatsen op de Kastelenring direct bij de wijkuitgangen gezet.

Beide ambtenaren van Stadsbeheer hebben begrip voor de door ons geschetste situatie. Zij willen meewerken - op termijn - om tegels met NP (niet-parkeren) neer te leggen voor en na de uitgangen van de Doornenburg en Wildenborch. De noordelijke parkeerplaats halverwege de bocht bij de uitgang Wildenborch 57-112 is nogal lang en zal in ieder geval worden ingekort.

Ons voorstel is om tevens deze ene parkeerplaats, waar ook heel vaak klusbusjes staan, in de bocht te laten vervallen. Als er dan fietsers al dan niet met elektrische ondersteuning of snelle scooterrijders aankomen, kan er door een bestuurder van een auto beter worden uitgeweken. Er hebben al verschillende bijna aanrijdingen plaatsgevonden. Een wijkbewoner heeft een autoband stuk gereden bij het op het laatste moment uitwijken voor een fietser.

Ook de onoverzichtelijke bocht aan het einde van de wijk bij het begin van de Tuinenlaan is bekeken. Een versmalling van het trottoir zodat de bocht ruimer wordt, gaat volgens de deskundigen erg veel kosten en is op dit moment niet haalbaar. De Gemeente is wel bereid om in het midden van de Kastelenring bij de voorrangskruising naar het Snelfietspad (rechtsaf is richting Tuinenlaan) een ononderbroken streep te plaatsen. Het naar links afbuigend verkeer vanaf de Kastelering houdt dan meer ruimte en zal minder links door de bocht gaan.

Uw mening is erg belangrijk. We begrijpen dat u en andere wijkbewoners verbeterwensen hebben. Wij stellen voor om met bovengenoemde oplossingen als eerste met steun van Stadsbeheer aan de gang te gaan.
Graag vernemen wij uw mening over deze situatie, met eventuele aanvullingen en suggesties voor 1 mei 2019.
U kunt ze sturen naar secretariswnd@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Janine Tap,
secretaris wijkver. Nieuw Duivenvoorde

OPROEP
 
Beste Mensen,
 
Zoals U op de activiteitenpagina van deze website kunt zien, vinden er vele activiteiten plaats in ons
wijkgebouw "De Poort".
Dit alles komt tot stand door een relatief klein aantal vrijwilligers.
Graag zou het bestuur zien, dat dit er meer worden.
Vraag aan U is dan ook, als U iets voor de medemens en dus ook voor Uw wijk zou willen betekenen,
geef U dan op, want vele handen maken licht werk.
Heeft U ideeŽn maar zit U met de vraag of deze uitvoerbaar zijn, neemt U dan contact met ons op, misschien
wordt uw idee wel een daverend succes.
Download hieronder het volgende stuk:
 
* Statuten.pdf (PDF)

Telefoonnummers en/of E-mailadressen vindt u elders op deze website.

U bent van harte welkom !!.
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals wellicht bekend is, treedt per 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving betreffende privacybescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.

Deze wet is van toepassing op alle bedrijven, organisaties, instellingen, verenigingen, stichtingen, die werken met persoonsgegevens, en geeft ieder het recht op inzage in de gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en wie deze beheert/beheren.
Voor wat onze Wijkvereniging betreft, worden in onze ledenlijsten alleen naam, adres, woonplaats, (eventueel) telefoonnummer en - indien bekend - e-mailadres opgenomen.
Alleen secretaris en penningmeester beschikken over de ledenlijsten.
Gegevens worden nooit aan anderen doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt voor informatie vanuit de Wijkvereniging en soms informatie van bijv. de Gemeente die voor onze leden van belang kan zijn (zoals laatst een uitnodiging voor de wijkwandeling met de wethouder en een aantal ambtenaren), maar dit gebeurt altijd via het bestuur.


 
                                                                                                                                                                                                                
 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link