Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals wellicht bekend is, treedt per 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving betreffende privacybescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.
Zie voor de verdere uitleg op de Home of de Mededelingen pagina.

Bekijk ook de vaste "Activiteiten" via de knop links.


Ouder Nieuws over "de Poort"

Zondag 6 januari 2019 Nieuwjaars receptie  in "De Poort" !!


Op zondag 6 januari a.s. wordt de jaarlijkse Nieuwjaars-receptie gehouden van 16.00 uur tot 18.00 uur in de Poort.

Download of bekijk de link Nieuwjaarsreceptie (PDF).

Zaterdag 22 december Kerst Bridge-drive  in "De Poort" !!


Op 22 december a.s. wordt de jaarlijkse Kerst Bridge-drive gehouden van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Poort.

Aanmelden bij Henny van Noort via telefoon 071 2409255 of via mail aan Henny van Noort.

 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link