Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals wellicht bekend is, treedt per 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving betreffende privacybescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.
Zie voor de verdere uitleg op de Home of de Mededelingen pagina.

Bekijk ook de vaste "Activiteiten" via de knop links.

Nieuws over "de Poort"

Parkeren bij het Snelfietspad !!

Zie voor de verdere uitleg op de Mededelingen pagina.
U kunt deze bekijken via de de knop Mededelingen links.


Aankondiging Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei 2019, aanvang 20.00 uur in ons wijkgebouw De Poort, Kastelenring 112, Leidschendam.

Wij nodigen onze leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.

De agenda en de overige stukken zullen ca. twee weken voor de Algemene Ledenvergadering per mail aan onze leden worden gestuurd. Leden van wie we geen mailadres hebben, ontvangen deze op hun huisadres.

Het bestuur


Volleybaltoernooi zondag 30 juni !!

Hallo wijkgenoten,

Dit jaar wordt het jaarlijkse Duivenvoorde volleybaltoernooi georganiseerd op zondag 30 juni 2019.

Locatie is op het grasveld bij Teylingen. Aanvang 11.30 uur, afsluiting ca. 17.00 uur.

Reserveer alvast deze datum in jullie agenda's, zegt het voort en stel een team samen!
De teams bestaan uit (minimaal) 6 personen waarvan minimaal 2 vrouwen, en leeftijd vanaf 12 jaar.

Aanmelden of meer info kan door middel van een mail via deze link Volleybal.

Met vriendelijke groet,

de organisatoren

De koeien gaan weer de wei in !!.

Nog even geduld !!


De meeste koeien in het Land van Wijk & Wouden gaan in het voorjaar weer lekker naar buiten. Eind maart of begin april kunnen we vaak de eerste koeiendans al aankondigen.
Dit jaar vragen we nog even je geduld. Het wachten is op het lentezonnetje dat het land wat droger maakt.
Nog geen koeiendans om aan te kondigen, maar lees vooral verder want er zijn wel lammetjesdagen en andere leuke activiteiten om de lente te vieren.

Meer weten of belangstelling voor het boerenleven kijk dan verder op op deze site.

Kinderactiviteiten 2019.

De activiteiten vinden plaats op de volgende dagen vanaf 15.30 uurWaar: Wijkcentrum de Poort, Kastelenring 112.
Tijd: 15.30 tot uiterlijk 17.00 uur (spelletjesmiddag is van 15.30 uur tot 16.30 uur)
Kosten: voor leden is het 1,50 per kind en voor niet leden █3,00 per kind. (lidmaatschap is per huishouden)
Limonade is gratis.

We vinden het gezellig als ouders blijven om te helpen.

Download of bekijk de link Flyer (PDF).

Op de flyer vindt u informatie hoe u zich kunt opgeven.

Misschien kent u nog kinderen in uw buurt van bewoners die (nog) geen lid zijn of van wie we geen
e-mailadres hebben, dan verzoeken wij u de informatie ook aan hen door te geven of een flyer aan te vragen via de link
Flyer Kinderactiviteiten aanvraag.

Aanmelden kan via de link: Kinderactiviteiten aanmelding
of doe een briefje in de bus bij Wildenborch 107 of Brederode 39 (kinderactiviteiten zullen voortaan via mail, facebook
en de website worden bekendgemaakt)

Ouder Nieuws over "de Poort"

Zondag 6 januari 2019 Nieuwjaars receptie  in "De Poort" !!


Op zondag 6 januari a.s. wordt de jaarlijkse Nieuwjaars-receptie gehouden van 16.00 uur tot 18.00 uur in de Poort.

Download of bekijk de link Nieuwjaarsreceptie (PDF).

 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link