Leden van de Wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde kunnen in ons gebouw De Poort evenementen organiseren voor bepaalde groepen in de wijk.
 
Te denken hierbij valt aan:

- activiteiten voor jongeren, zoals het Sinterklaasfeest,

- een bijeenkomst voor ouderen,

- een sportieve activiteit voor wijkbewoners, dan wel voor bewoners van een of meer pleintjes,

- een muzikale avond, een bingo-avond enz.


Uitgangspunt hierbij is dat u zelf als organisator de regie hebt. Het bestuur ondersteunt uw activiteiten hierbij door, na overleg, o.a. het gebouw en eventueel andere middelen ter beschikking te stellen.

Zoals uit het overzicht van activiteiten blijkt, is het gebouw door de week vrijwel geheel bezet, maar in het weekend zijn er mogelijkheden om evenementen te organiseren.

Voor de juiste informatie over evenementen en activiteiten zie de AGENDA!!.


Heeft U een idee voor een evenement, jeugd- en/of kinderactiviteit, schroom dan niet en neem contact op met de evenementencommissie
via een mail via de link Events.
U kunt ook mailen aan: Activiteiten.
 

 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link