Dinsdagavond (3 van de 4 weken).
 
Het seizoen 2016/2017 is voor de dansgroep het 30ste jaar, dat zij actief zijn in ons wijkgebouw "de Poort". Dit lustrum zullen we natuurlijk binnen de groep niet ongemerkt voorbij laten gaan !.
In de beginjaren waren er meerdere lesgroepen met verschillende dansniveaus, Op dit moment is er nog één groep over, die zowel de ballroom als de latin dansen voor hun rekening nemen en dit nog altijd onder de bezielende leiding van Karin, bijna altijd vergezeld van Marcel.
Het aantal paren is in de loop der jaren door diverse omstandigheden wel wat geslonken, maar er zijn nog altijd 9 paren actief om het scala van de danspassen in het geheugen op te nemen en vervolgens om te zetten in de juiste beweging van benen, armen en hoofd.
 
Op dinsdag 4 oktober is de eerste zgn. vrije oefenavond en op dinsdag 11 oktober de eerste dansles van het nieuwe seizoen.
Voor inlichtingen: Leo Dolle 070 - 3276716

 
 

Stijldansen