Welkom op de site. ALV stukken te downloaden op pagina Mededelingen.
 
Home
Laatste nieuws
 
Lid worden
Bestuur
Commissies
Mededelingen
 
JAARBOEKJE
Agenda
 
EVENEMENTEN
Activiteiten
Foto's
 
Buurt preventie team
Wijkagent
 
Link
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van de wijkvereniging “Nieuw Duivenvoorde” heet ik u van harte welkom op de web site van de wijkvereniging. Met deze web site beoogt het bestuur ruime bekendheid te geven aan de gebruiksmogelijkheden voor verschillende activiteiten en evenementen die de wijkvereniging in ons wijkgebouw “de Poort” kan bieden.
Zo vindt u informatie over de vaste activiteiten die momenteel plaatsvinden in of vanuit ons wijkgebouw. Deze activiteiten komen voor een groot deel tot stand door inzet van enthousiaste vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zouden de activiteiten niet of nauwelijks aangeboden kunnen worden, zij zijn dan ook met recht de basis waarop de wijkvereniging steunt.

Het bestuur heeft niet alleen oog voor de volwassenen maar ook voor de jeugd en de kleinsten. Voor de laatste groep moet u vooral denken aan de Sinterklaasviering, de sportdag en aan Koningsdag.

Naast de vaste activiteiten worden ook regelmatig evenementen georganiseerd. Zodra nieuwe activiteiten of evenementen aangeboden worden, zullen wij dat melden op de
evenementenpagina op deze site. Daarnaast via een nieuwsbrief of flyer die in wijk zullen worden verspreid.  

Hoewel “de Poort” door de verschillende activiteiten al goed bezet is, streeft het bestuur er naar om de nog beschikbare ruimte maximaal te gebruiken. Als er personen in de wijk zijn die een activiteit of evenement willen organiseren, neem dan gerust contact op met Belinda Huiberts.
 
 
De voorzitter.